Rekreáció

Figyelem! új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatEmail

 
A szabadidő eltöltés kultúrája. A jó közérzet, a jól-érzés, a jól-lét, a minőségi élet megteremtését szolgálja, miközben a rekreálódó felüdülését, felfrissülését és szórakozását is eredményezi.
Eredeti szociológiai értelmezésében a munkavégző képesség helyreállítását, újrateremtését jelentette. Az életminőség tana. A civilizációs fejlődés kihívásaira adott választevékenység, amit elsősorban szabadidőnkben végzünk.

● társadalmi funkciója a munkavégző képesség megteremtése, helyreállítása és növelése

● egyéni motiváció a felüdülés, felfrissülés és szórakozás

● feladata a szabadidő kulturált eltöltése
● eredménye a jól megélt élet minősége

Fő célja:

-           Munkavégző képesség megteremtése, helyreállítása, növelése

-          Felüdülés, felfrissülés, szórakozás,

-          Jól megélt minőségi élet biztosítása.

Rekreátorok: A kulturált szabadidő eltöltés mesterei, életmódászok! J

Rekreáció területei:

-        
Szellemi:

Színház, mozi, tv, kiállítás, olvasás, rejtvényfejtés, zeneszerzés, faragás, fejtés, modellezés, gyűjtés ( ólomkatona, bélyeg, képeslap stb.)

-          Fizikai:

Barkácsolás, horgászás, kertészkedés, vadászat, tánc jellegű mozgások, kirándukás, túrázás, hegymászás, hobby sportok, outdoor, wellness, fitness, sízés, vízisí, sárkányrepülő, búvárkodás, grillezés, görkorcsolya, kenuzás, kajakozás, kerékpározás, szánkózás, görkori, foci, tenisz, röplabda, tollas, masszázs, fürdőzés, jóga, rali, motocross, kempingezés.


Rekreációhoz kapcsolódó fogalmak:

kultúra: a ~ mindazon szellemi-anyagi javak összessége, amit az emberiség története során felhalmozott

civilizáció: a ~ a társadalmi fejlődésnek az ősközösség (vadság és barbárság kora) után következő, a munkamegosztást létrehozó korszaka. Általában az anyagi-technikai és szellemi színvonalnak (kultúrának) az adott népcsoportot jellemző (általában fejlettebb értelemben használt) foka. A civilizációs fejlődés az emberiség kultúrtörténetének időrendje, kor-képe.

szabadidő: a ~ -n a társadalmilag kötött (munka, tanulás, közlekedés, állampolgári és családi kötelezettségek stb.) és a fiziológiai szükségletek kielégítésén (táplálkozás, testápolás, alvás) túl fönnmaradó szabad felhasználású időt értjük.

A szabadidős tevékenység (leisure) a munkahelyi/társadalmi és az otthoni munkák és kötelezettségek elvégzésén túlmenően fennmaradó időben, szabadon választott, a saját örömérzet fokozása érdekében végzett tevékenység. Jellemzője a választás szabadsága, a fizikai, lelki és szellemi értelemben vett önkiteljesedésre, az önbecsülés növelésére való törekvés.

egészség: Az ~ az életműködés zavartalansága, a szervezet, illetve a szervek betegség nélküli állapota. „A teljes testi, szellemi és szociális jólét állapot, nem csupán a betegség, illetve a testi fogyatékosság hiánya. Alapvető emberi, illetve természeti érték. A testi, szellemi és a lelki működések egyensúlyának következtében áll fenn. Ennek feltétele a személyek kapcsolatának harmóniája (társadalmi, szociális feltétel) és a természeti környezettel való kapcsolat harmóniája (ökológiai feltétel). Az egészség őrzése közös felelősség, amelyre a társadalomnak neveléssel és példával kell felkészítenie a fiatal nemzedékeket.” – WHO. 
 
életmód: viselkedési minták összessége, amelyek annak a csoportnak a szociális és kulturális normáival vannak szoros kapcsolatban, amelyhez az egyén tartozik, vagy tartozni szeretne. A szükségletek kielégítésének rendszere. Függ attól, hogy az egyén mit tekint értéknek, mi a véleménye és hogyan viszonyul az adott viselkedéshez. Az ~ a társadalom politikai, gazdasági és szervezeti viszonyait is visszatükrözi. 

erőnlét: a kondicionális képességek szintjének, mint teljesítő képességnek a teljesítő képesség szűrőjén keresztül megnyilvánuló része.

kondíció: az erő és az állóképesség szintjét jelenti.

fittség
: a ~ a fitness fogalmából az állapotot és a célt jelenti.

prevenció
: megelőzés