Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak (BSc) PTE - ETK

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak (BSc) PTE - ETK

Figyelem! új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatEmail

 Várunk mindenkit, akik munkájukkal hozzá kívánnak járulni az emberek egészséges életmódjának kialakításához az egészségfejlesztés és a rekreációszervezés tudományosan megalapozott ismereteit és korszerű módszereit alkalmazva úgy, hogy eközben a saját életvitelükben is megvalósítják illetve hitelesen közvetítik az egészséghez kötődő értékeket, viselkedésmintákat.
· Rekreációszervező szakirány

· Egészségfejlesztő szakirány

Részletes felvilágosítás

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7623 Pécs, Rét u. 4.; tel.: (72) 535-980; e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet ) kérhető, illetve a Kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található. http://etk.pte.hu/sztk/main.php?id=2&cikk_id=71


A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik az egészségfejlesztés és rekreáció elméleti és módszertani alapjainak megismerésével és korszerű technikáinak elsajátításával képesek a legkülönbözőbb színtereken - mint oktatási-nevelési, egészségügyi és szociális intézmények, civil szervezetek, munkahelyek, rekreációs központok, wellness szállodák, egészségturizmus szolgáltatók stb.- az egészséges és egészségtudatos életmód, életstílus kialakulásának elősegítésére, egészségfejlesztő és rekreációszervező tevékenységek végzésére. Kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mester szintű) történő folytatásához.


A képzés felépítése

A képzési idő 6 félév. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök oktatása az első négy félévben történik, bármelyik szakirányt választja a hallgató. A Karon szakirányválasztási eljárás zajlik, melynek alapja a hallgató választása, illetve az alapozó képzés során nyújtott tanulmányi teljesítmény.


Főbb tantárgycsoportok
Alapozó ismeretek: medicinális alapismeretek (anatómia, élettan, elsősegélynyújtás stb.);
társadalom- és magatartástudományi ismeretek (általános szociológia, pszichológia, pedagógia stb.).

Szakmai törzsanyag: népegészségtan, táplálkozástan, rekreáció elmélete és módszertana, mentálhigiéné, turizmus alapjai, egészségfejlesztés, természet- és környezetkultúra stb.
Képesség- és készségfejlesztés: kommunikációs készségfejlesztés, mozgásprogramok, motoros képességek, relaxáció, stb.
Szakmai gyakorlat: a képzésben elsajátított elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása az együttműködő partnerek által biztosított helyszíneken. (wellness hotelek, fitness központok, közoktatási intézmények, civil szervezetek, egészségügyi és szociális intézmények, stb.)

Differenciált szakmai ismeretek:

Egészségfejlesztő szakirányban: egészséges életmód, természetgyógyászat, egészségfejlesztés színterei, személyiségfejlesztés, családtervezés- és szexuális kultúra, marketing, projektmenedzsment, szervezetfejlesztés, stb.

Rekreációszervező szakirányban: nem sportági mozgásprogramok, táncok, aerobik, gimnasztika, gördülősportok, küzdősportok, rendezvények szervezése, rekreációs havas és vízi táborozás stb.

Hol helyezkedhetsz el?

Oktatási intézményeknél, önkormányzatoknál, rekreációval és turisztikával foglakozó vállalkozásokban, egészségcentrumokban, wellness és fitness kluboknál és az idegenforgalom területén.

További információk/Megjegyzés

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató tartalmazza.